Praktische info

Onze School

Schoolreglement

Download (3)
Logo Kadee

Voor- en naschoolse opvang

Onze school werkt samen met buitenschoolse kinderopvang Kadee. Voor meer info kan u doorklikken via deze link:

https://www.kinderopvangkadee.be/

vrij CLB AMi 2

Nood aan hulp of een babbel. Bij het CLB kan je terecht voor je vragen.

CLB