Welkom in L4

Wat leer je hier?

  • We leren onder andere de getallen tot 100 000, kommagetallen en de provincies van België.
  • Zelfstandig leren werken en goed samenwerken wordt zeer belangrijk.
  • Daarnaast zijn we zelf vaak juf of meester om teksten of zelfgemaakte presentaties voor te stellen in de klas.  Daarvoor werken we vaak op de Chromebooks en in Google Classroom.
  • We doen ook projectjes zoals een modeshow organiseren met zelfontworpen en gemaakte kleding, een film maken, …
  • We maken regelmatig uitstapjes met de fiets en gaan op zeeklassen.
Jufsabine

Hallo,
ik ben juf Sabine

Ik vind het vierde leerjaar zo leuk omdat ik kinderen daar echt zie groeien.

Je moet al heel wat zelf ondernemen en daar help ik je dan ook graag bij.

Een fijne klassfeer en respect hebben voor elkaar vind ik heel belangrijk.  

Daarom maken we veel tijd om elkaar goed te leren kennen.  We zitten in groepjes in de klas en kiezen onze eigen groepsnaam.  In die groepjes zorgen we goed voor elkaar en we moedigen elkaar aan.  

Experimenteren, de natuur en de omgeving ontdekken, creatief bezig zijn en oplossingen bedenken… We doen het allemaal !  

Benieuwd naar foto's uit onze klas?
Deze worden omwille van privacyredenen enkel met de ouders van de klas gedeeld.

Download (14)