Welkom in L1

Wat leer je hier?

  •  Samen met Hup leren we lezen en Aap begeleidt ons bij het schrijven.
  • We leren ook rekenen tot 20.
  • In de W.O.-lesjes breiden we onze kennis rond natuur, tijd, ruimte, techniek en de mens verder uit.
  • Tijdens hoekenwerk en planbord leren we hoe we moeten samenspelen en samenwerken, maar ook hoe je zelfstandig aan de slag gaat.
  • We kijken ernaar uit om samen met het tweede leerjaar op boerderijklassen te gaan en we sluiten het jaar af met een verrassingsuitstap.
Jufpegie

Hallo,
ik ben juf Pegie

Men noemt mij een bezige bever. Steeds in de weer om te zorgen voor … iedereen, maar vooral voor kinderen. Ik wil er steeds voor zorgen dat elk kind zichzelf kan zijn in mijn klas en dat ze in de eerste plaats gelukkig zijn.
In mijn vrije tijd geniet ik van een terrasje doen met vrienden, een etentje met familie of een boek lezen.

Benieuwd naar foto's uit onze klas?
Deze worden omwille van privacyredenen enkel met de ouders van de klas gedeeld.

Download (14)