Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Privacy policy                        geupdatet op 07-10-2019

 

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • welke gegevens verzamelen we?
  • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 • aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren ?
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
 • uitleggen welke rechten je hebt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

Vrije Basisschool Heilig Hart is de beheerder van de website heilig-hart.be. Bijgevolg zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door heilig-hart.be verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 • Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om heilig-hart.be te laten functioneren;
 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de heilig-hart.be-bezoekers overeenkomstig:

 • De verordening 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als AVG genoemd, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie of uw verzoek. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel: De reservatie van plaats en menu op spaghettidag
Persoonsgegevens: Naam, klas
Hoe komen we in het bezit
van deze gegevens?
Via invullen van ons inschrijvingsformulier
of
via de inschrijvingsstrook
Bewaartermijn: Maximum 2 maanden
Categorie ontvangers: Vrije Basisschool Heilig Hart en de Ouderraad
Doel: Reactie op een bericht geven
Persoonsgegevens: Naam, emailadres
Hoe komen we in het bezit
van deze gegevens?
Je vult dit zelf in bij “Enroll your words”
Bewaartermijn: Maximum 1 jaar
Categorie ontvangers: Vrije Basisschool Heilig Hart

 Ons cookiebeleid

Heilig-hart.be maakt geen gebruik van cookies.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Mail  hiervoor naar: privacy@heilig-hart.be of contacteer de school telefonisch: 03 482 15 91

Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.

Meer informatie over jouw rechten:

Recht op informatie, recht op inzage, recht op verbetering, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht van bezwaar, recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking, recht om zijn toestemming in te trekken

To Top