Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

De Heilig Hartschool wil een school zijn die er in slaagt om op alle vlakken het beste uit elk kind te halen. We bieden een omgeving waarin elk kind zijn talenten kan ontdekken, ontplooien én inzetten. In deze omgeving is er ruim plaats voor natuur en spel, waarbij kinderen voortdurend kansen krijgen om zelf op een actieve manier te ontdekken en te leren.

 

De Heilig Hartschool wil een zorgzame school zijn waar kinderen overtuigd zijn van wat ze kunnen. Ze voelen zich goed bij wie ze zijn en waartoe ze in staat zijn. Daardoor voelen kinderen zich thuis op onze school. Maar ook omdat we hen graag zien en voor hen het verschil willen maken.

 

De Heilig Hartschool wil een school zijn die veel waarde hecht aan diversiteit. Iedereen op onze school mag anders zijn. We vinden het normaal om anderen te respecteren en genieten van het respect dat we van anderen voor onze eigenheid krijgen.

 

De Heilig Hartschool wil een school zijn waar de inzet, het enthousiasme en het engagement van elke medewerker ervoor zorgt dat er op een open en eerlijke wijze school wordt gemaakt. We bereiken onze doelen omdat we in elkaar geloven, elkaar vertrouwen én elkaars eigenheid respecteren. Samenwerken inspireert ons samen werken.

 

De Heilig Hartschool wil een  open en transparante school zijn die actief samenwerkt met een zo breed mogelijk netwerk van partners. Zo beschouwen we de ouders die hun kinderen aan ons toevertrouwen als onze partners, waarmee we graag en open communiceren en samenwerken.

 

 

De Heilig Hartschool is een katholieke school. De christelijke eigenheid van onze school is de inspiratiebron van waaruit we onze visie gestalte willen geven. We hebben respect voor andere geloofsovertuigingen en gaan graag de dialoog aan. Door elkaar te ontmoeten vinden we kansen op samen te groeien.

 

To Top