The Masked Teacher

Knorrie Het Varken
Freddy The Frog
Hatchi De Hond
Torro De Stier
Foxi De Vos
Camilla De Gorilla

Ja hoor, ze zijn ontmaskerd … !

Knorrie

      juf Anouk

Freddy

      juf Elien

Hatsji

   juf Natacha

Torro

        juf Erin

Foxi

      juf Emilie

Camilla

     juf Melissa

Tips dag 1

Tips dag 3

Tips dag 2

Tips dag 4

Wie zijn onze Masked Teachers?