Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Corona update

Beste ouders

Na heel wat verwarrende communicatie is er eindelijk duidelijkheid en kunnen wij als school ook enkele concrete zaken melden over volgende week:

1. Zowel onze lagere school als de kleuterschool zijn volgende week gesloten. Gisteravond is de laatste knoop hierover door de onderwijskoepels doorgehakt.

2. Ouders met met bewijs van een essentieel beroep  of ouders van kinderen in een kwetsbare thuissituatie kunnen beroep doen op noodopvang.

3. De noodopvang wordt georganiseerd door de buitenschoolse kinderopvang (Kadee). Het gaat om een beperkt aantal plaatsen.

4. Kinderen die momenteel al ingeschreven zijn in de opvang voor volgende week worden manueel verwijderd. Ouders moeten opnieuw online inschrijven nadat ze goed overwogen hebben of er geen andere oplossing is.

5. Op dit moment bekijkt de buitenschoolse opvang hoe en wanneer kan ingeschreven worden. (We houden u als school op de hoogte, maar bekijk misschien zelf ook geregeld de site van Kadee.)

 

Verder mogen we van Kadee ook volgende info doorgeven over de paasvakantie:

  • Onze ‘gewone’ vakantiewerking blijft behouden. Dwz Kadee LISP, Kadee SPUI en Kadee KH zullen open zijn.
  • De bubbels zijn echter gereduceerd van 25 naar 10 kinderen, wat het aantal plaatsen ook weer zeer schaars maakt.

Ook hier gaan wij alle kinderen verwijderen die reeds ingeschreven staan, en ouders opnieuw vragen om in te schrijven na het bezorgen van een attest.

Kinderen kunnen ook terecht op speelpleinwerking De Speelmicroob in de paasvakantie.

Daarvoor vragen we geen attest op, maar sensibiliseren ouders wel om goed te overwegen of ze geen andere mogelijkheden hebben.
Ook daar moeten we werken in bubbels van 10, en zijn momenteel alle plaatsjes bezet.

 

Zodra we meer info ontvangen over de inschrijvingen voor de opvang, laten we dit zeker weten.

No Comments

Enroll Your Words

To Top